Mapa S.C.Strona głównaO firmie
Usługi
ReferencjeFoto-GaleriaKontakt
Usługi
  • Pomiary sytuacyjno-wysokościowe
  • Opracowanie map do celów projektowych,
  • Opracowanie numerycznego modelu terenu,
  • Podziały, rozgraniczenia i wznawianie granic nieruchomości,
  • Opracowania dokumentacji do celów prawnych,
  • Nadzory geodezyjne,
  • Obsługa geodezyjna inwestycji (drogowych, mostowych, kubaturowych, sieciowych),
  • Pomiary przemieszczeń poziomych i pionowych obiektów budowlanych,
  • Zakładanie i modernizacja szczegółowych osnów sytuacyjnych i wysokościowych

 
Mapa S.C.Strona głównaO firmieUsługiReferencjeFoto-GaleriaKontakt