Mapa S.C.Strona główna
O firmie
UsługiReferencjeFoto-GaleriaKontakt
O firmie

Przedsiębiorstwo Usług Geodezyjnych i Kartograficznych „MAPA” S.C. rozpoczęło działalność 1 kwietnia 1992 roku. Siedzibą firmy było początkowo Wejherowo – piękne kaszubskie miasteczko, następnie nowoczesna i prężna Gdynia, by ostatecznie od 1 kwietnia 1998 roku został nią stary Gdańsk.  Od 1 września 2009 roku siedziba firmy mieści się przy ul. Piekarniczej 26 w Gdańsku.

Wejście na rynek w nowej rzeczywistości gospodarczej wiązało się z przełamywaniem istniejących od lat monopoli i trudnym zdobywaniem pierwszych, niewielkiej wartości zleceń na wykonanie map do celów projektowych czy realizacje obsługi geodezyjnej inwestycji. Szybko jednak okazało się, że zdobyte wcześniej doświadczenie, duża fachowość wykonywanych prac, indywidualne i elastyczne podejście do klienta, zaowocowały nowymi, większymi zleceniami i pogłębiły zaufanie do firmy.

Realizacja najpoważniejszych zadań inwestycyjnych w Trójmieście i regionie, wymagająca ogromnej precyzji, odpowiedzialności i dyspozycyjności ze strony geodetów „MAPY” S.C. -  w tym m.in. realizacja obsługi geodezyjnej n/w obiektów/zadań:

1)      Trasa Kwiatkowskiego w Gdyni – etap III odc. ul. Morska-Obwodowa Trójmiasta – budowa wielobranżowa z wiaduktami do 35 metrów wysokości /budowa roku 2008 w kategorii „obiekty drogowo-kolejowe” wg Polskiego Związku Inżynierów i Techników Budownictwa/,

2)      Obwodowa Trójmiasta Droga Krajowa S6 odc. Gdynia Chylonia-Gdańsk Karczemki odc. B – remont generalny 2 jezdni po 2 pasy ruchu 48 km – obsługa wielobranżowa z obiektami inżynierskimi,

3)      „Trasa W-Z” Aleja Armii Krajowej w Gdańsku – budowa wielobranżowa z obiektami inżynierskimi - wszystkie etapy,

4)      Południowa Obwodnica Gdańska – budowa wielobranżowa obiektów inżynierskich, w tym estakady o dł. ok. 3 km,

5)      Trasa Sucharskiego Zadanie 2 odc. Ku Ujściu - Wosia Budzysza w Gdańsku – budowa wielobranżowa wraz z estakadami i wiaduktami,

6)      Węzeł Matarnia w Gdańsku – przebudowa wielobranżowa z budową drugiego wiaduktu nad Obwodową Trójmiasta i podłączenie układu komunikacyjnego C.H. IKEA (wspólna inwestycja GDDKIA, UM Gdańsk, IKEA),

7)      Linia Tramwajowa "Na Morenę" w Gdańsku – odcinek Siedlce - Przystanek PKM (Pomorska Kolej Metropolitarna),

8)      Trasa Sucharskiego w Gdańsku – kontrakt 44.1.,

9)      Ulica Podwale Przedmiejskie – budowa wielobranżowa wraz z estakadą i torowiskiem tramwajowym,

10)      Węzeł „Wysoka” w Gdańsku (budowa łącznic, ulicy Nowej Spacerowej, podłączenie komunikacyjne C.H. Osowa),

11)      Port Lotniczy „Gdańsk-Trójmiasto” – remonty nawierzchni pasów startowych,

12)      Rehabilitacje dróg krajowych wraz z bieżącym projektowaniem  i przeprojektowaniem niwelet, ich „dopasowaniem” do zastanych, faktycznych stanów sytuacyjno-wysokościowych nawierzchni (setki kilometrów dróg – odcinki jednostkowe po kilka, kilkanaście kilometrów) – drogi krajowe nr 1, 6, 7, 20, 22, 55,

13)     Podłączenia centrów handlowych do układów komunikacyjnych wraz z układami wewnętrznymi w tym m.in. MACRO CASH w Przejazdowie, GEANT/REAL w Gdańsku-Osowej, TESCO/HIT w Gdyni-Chyloni, IKEA w Gdańsku, SELGROS w Gdańsku, AUCHAN w Rumi,

14)      Rozbudowa DW 541 odcinek Lubawa - Lidzbark o dł. 30km,

15)      Rozbudowa DW 513 odcinek Pasłęk - Orneta o dł. 32km,

16)      Setki remontów/modernizacji/przebudów/budów dróg miejskich, gminnych, powiatowych, wojewódzkich,

17)      Autostrada A-1 – obsługa układania końcowych warstw  nawierzchni sekcji 2, 3, 4, 5,

18)      Molo w Gdańsku-Zaspie/Brzeźnie – budowa wielobranżowa

 

potwierdziły dobry wybór firmy jako realizatora zadań inwestycyjnych zarówno w systemie generalnego wykonawstwa, obsługi szczegółowej oraz nadzoru geodezyjnego.

Wielobranżowa obsługa geodezyjna prac mostowych, drogowych, torowych, centrów handlowych, obiektów kubaturowych oraz wytyczenia i pomiary powykonawcze budynków, przyłączy, sieci uzbrojenia, obsługa budowy osiedli mieszkaniowych, podziały i rozgraniczenia nieruchomości, wznowienia granic czy wykonywanie map do celów projektowych i prawnych to obecnie podstawowa działalność przedsiębiorstwa.

Doskonalenie technik geodezyjnych, rozszerzenie działalności firmy na nowe dziedziny w tym projektowanie oraz, mimo preferencji dla Pomorza,  terytorialne poszerzenie rynku na całą Europę (doświadczenia zdobyte na tzw. kontraktach „europejskich”, realizowanych wg zasad FIDIC finansowanych przez Unię Europejską i Bank Światowy oraz doświadczenia zdobyte przy realizacji budowy autostrad również poza granicami Polski mogą tu być tylko atutem) i co za tym idzie kompleksowa obsługa procesu inwestycyjnego, to powoli, ale stopniowo i konsekwentnie realizująca się misja firmy.

Wspólna praca właścicieli i pracowników przy wszystkich projektach tworzą niepowtarzalną i rodzinną atmosferę – taką mamy nadzieję jako piszący te słowa współwłaściciele – która gwarantuje Państwu pełne zaangażowanie firmy przy realizacji zadań, a elastyczność cenowa może być ostatecznym atutem zapewniającym wybór „MAPY” S.C. jako wykonawcy nowych projektów inwestycyjnych.


Prosimy o kontakt.


 
Mapa S.C.Strona głównaO firmieUsługiReferencjeFoto-GaleriaKontakt