O firmie

Przedsiębiorstwo Usług Geodezyjnych i Kartograficznych „MAPA” S.C. rozpoczęło działalność 1 kwietnia 1992 roku. Siedzibą firmy było początkowo Wejherowo – piękne kaszubskie miasteczko, następnie nowoczesna i prężna Gdynia, by ostatecznie od 1 kwietnia 1998 roku został nią stary Gdańsk. Od 1 września 2009 roku siedziba firmy mieści się przy ul. Piekarniczej 26 w Gdańsku.

Wejście na rynek w nowej rzeczywistości gospodarczej wiązało się z przełamywaniem istniejących od lat monopoli i trudnym zdobywaniem pierwszych, niewielkiej wartości zleceń na wykonanie map do celów projektowych czy realizacje obsługi geodezyjnej inwestycji. Szybko jednak okazało się, że zdobyte wcześniej doświadczenie, duża fachowość wykonywanych prac, indywidualne i elastyczne podejście do klienta, zaowocowały nowymi, większymi zleceniami i pogłębiły zaufanie do firmy.

Wielobranżowa obsługa geodezyjna prac mostowych, drogowych, torowych, centrów handlowych, obiektów kubaturowych oraz wytyczenia i pomiary powykonawcze budynków, przyłączy, sieci uzbrojenia, obsługa budowy osiedli mieszkaniowych, podziały i rozgraniczenia nieruchomości, wznowienia granic czy wykonywanie map do celów projektowych i prawnych to obecnie podstawowa działalność przedsiębiorstwa.

Relatywnie proste pomiary przy budowie domu czy kompleksowa obsługa budowy autostrady nie ma dla nas znaczenia. Ważne, że gwarantujemy Państwu zaangażowanie oraz dobrą jakość wykonywanych prac a elastyczność cenowa oraz indywidualne podejście do każdego projektu mogą być ostatecznymi atutami zapewniającymi wybór naszej firmy przy realizacji Państwa zamierzeń inwestycyjnych.

Usługi

grafika
Obsługa inwestycji
 • Drogowe
 • Mostowe
 • Kubaturowe
 • Sieciowe
grafika
Mapy
 • Do celów projektowych
 • Do celów prawnych
grafika
Geodezja prawna
 • Podziały
 • Rozgraniczenia
 • Wznowienia granic
 • Opracowania dokumentacji do celów prawnych
grafika
Inne usługi geodezyjne
 • Pomiary sytuacyjno-wysokościowe
 • Opracowania numerycznego modelu terenu (NMT)
 • Pomiary przemieszczeń obiektów
 • Zakładanie i modernizacja osnów sytuacyjno-wysokościowych
 • Pomiary objętości mas ziemnych
 • Inne pomiary specjalne
Realizacje

Realizacja najpoważniejszych zadań inwestycyjnych w Trójmieście i regionie, wymagająca ogromnej precyzji, odpowiedzialności i dyspozycyjności ze strony geodetów „MAPY” S.C. - w tym m.in. realizacja obsługi geodezyjnej n/w obiektów/zadań:

grafika
Trasa Kwiatowskiego
grafika
Obwodnica Trójmiasta
grafika

Formularz kontaktowy